زیبایی شناسی و مبلمان شهری

صنعت نوین آسیا ویژن > مقالات > مبلمان شهری > زیبایی شناسی و مبلمان شهری
زیبایی شناسی و مبلمان شهری

شهر مرکز اصلی تبادل و ارتباط شهروندان محسوب می شود و افراد روزانه زمان زیادی را در فضاهای عمومی شهر می گذرانند. توجه به زیبایی شناسی محیط شهری از نظر تاثیری که بر کیفیت زندگی شهروندان دارد بسیار مهم است. از عوامل اساسی در رفاه شهروندان، توجه به زیبایی و کیفیت بصری مبلمان شهری است.

مبلمان شهری چیست؟

در فضای هر شهری اسباب و لوازم مختلفی وجود دارد که بستر شهر را شکل داده و موجب ارتباط شهروندان می شوند؛ به انواع اجزاء شهری، از نیمکت های پارک گرفته تا تابلوهای تبلیغاتی و شیوه ی نورپردازی، مبلمان شهری گفته می شود.

نحوه ی چینش و شکل بخشیدن به فضای شهری می تواند از کیفیت ویژه ای برخوردار باشد و زبان گشوده و پیامی را به شهروندان انتقال دهد. جانمایی صحیح و استفاده ی درست از مبلمان شهری باعث ایجاد کیفیت های بصری خاص شده و نقش بسزایی در نشاط و سرزندگی عمومی خواهد داشت.

عدم توجه به کیفیت و طراحی مبلمان شهری موجب سردرگمی شهروندان، ترافیک و انواع آلودگی های محیطی می شود و به طور مستقیم بر زندگی افراد جامعه تاثیر منفی خواهد گذاشت.

کارکرد و زیبایی اجزاء شهر

زیبایی از کارکرد جدا نیست و انتخاب هر نوعی از مبلمان شهری تاثیرات خود را در زمینه ی زیباسازی و کیفیات خاص بصری خواهد گذاشت. از این منظر، به جنس، سبک و شکل مبلمان شهری باید توجه شود و این اجزاء به گونه ای طراحی و جانمایی شوند که مناسب با فضا و محیط پیرامونی باشد. برای مثال، نیمکت ها علاوه بر ایجاد فضایی برای نشستن و استراحت که از عوامل ضروری در سنجش رفاه یک محیط است، با توجه به طراحی و نحوه قرارگیری، در بهبود زیبایی محیط نیز نقش چشم گیری خواهند داشت.

تعداد و کمیت بهره گیری از اجزاء مبلمان شهری نیز از عوامل مهم دیگر در زیبایی فضای شهر است. به طور مثال، استفاده از تعداد زیادی سطل زباله درب دار در فاصله های مناسب، به پاکیزگی محیط کمک کرده و خود عاملی در جهت افزایش زیبایی خواهد بود. اما از طرف دیگر، تعدد نورها و تابلوهای تبلیغاتی ممکن است چشم را خسته کرده و موجب ایجاد آلودگی بصری شود. در نتیجه، میزان به کار گیری اجزاء مبلمان شهری در انضباط بصری نقشی تعیین کننده خواهد داشت.

البته زیبایی همیشه نسبی بوده است و از این نظر باید به فرهنگ، سلیقه و پسند شهروندان توجه شود تا المان‌های شهری متناسب و هم سو با خواست و نیاز افراد جامعه باشد. خود شهروندان نیز به طرق مختلف در زیبایی محیط تاثیرگذار هستند و در نتیجه نیازمند این هستیم که تک تک افراد و آحاد مردم به زیبایی فضای زندگی خود اهمیت دهند و در جهت بهبود آن بکوشند. زیباسازی محیط زندگی فرآیندی مستمر است و با همکاری و همیاری تمامی شهروندان به سر منزل مقصود خواهد رسید.

اهداف و نکات مهم در زیبایی شناسی فضاهای شهری

  • فضاهای طبیعی به راحتی برای اکثر شهروندان در دسترس باشد.
  • آثار هنرمندانه تاریخی حفظ و مرمت شوند.
  • امکان بروز استعدادهای هنری شهروندان در خیابان ها و فضای عمومی ممکن باشد.
  • فضای مناسب برای پیاده روی شهروندان فراهم شود.
  • امکانات ورزش عمومی در اختیار شهروندان قرار بگیرد.
  • هماهنگی، تناسب و ترکیب بندی اجزاء مبلمان شهری رعایت شود.
  • به چشم اندازها و نقاط عطف بصری توجه شود.

پاسخ بدهید